Firma

Właścicielem Super Krak S.A. jest JB Property Group Sp. z o.o.

Zarząd Spółki

Krzysztof Krzyszkowski - Prezes Zarządu
Andrzej Macheta - Wiceprezes Zarządu
Anna Stanoch-Zdeb - Prokurent