Firma

Właścicielem Super Krak S.A. jest JB Property Group Sp. z o.o.

Zarząd Spółki

Forma prawna: Spółka Akcyjna
Akcjonariusz: JB Property Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sposób reprezentacji: Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie

Zarząd sprawują:
Anna Stanoch-Zdeb - Prezes Zarządu
Andrzej Macheta - Wiceprezes Zarządu
Filip Bielecki - Wiceprezes Zarządu
Jakub Lorenc - Prokurent