Zrealizowane projekty

Bocianie Gniazdo

Osiedle BOCIANIE GNIAZDO zlokalizowane jest w północnej części Krakowa, w rejonie ulic Siewnej i Bociana, obok charakterystycznego „okrąglaka”.

Istotnym aspektem determinującym wybór tego terenu pod osiedle mieszkaniowe była bliskość centrum Krakowa i dostępność tras komunikacyjnych, tworzących korzystne połączenia z drogami wylotowymi.

BOCIANIE GNIAZDO zostało zaprojektowane z myślą o jak najbardziej przyjaznym użytkowaniu osiedla. W ten sposób stworzyliśmy enklawę, odizolowaną od uciążliwości istniejących i projektowanych tras komunikacyjnych.

Enklawę tworzą wewnętrzne dziedzińce, zaprojektowane jako zespół przenikających się wnętrz, o zróżnicowanej skali i proporcjach, zamknięte dla ruchu kołowego. Mieszczą one alejki, skwerki, altany, atrakcyjne oświetlenie , a także ogródki skalne, z towarzyszącą im zielenią i miejscami do odpoczynku.

Na parterach budynków znajdują się powierzchnie pod lokale usługowe, które umożliwiają mieszkańcom dokonywanie podstawowych zakupów, bez konieczności opuszczania terenu osiedla.

Nadrzędnym celem inwestora było zapewnienie temu miejscu właściwego standardu przestrzennego.

ZOBACZ POZOSTAŁE
  • Ułanów 58

  • Apartamenty Kaskada I etap

  • Apartamenty Kaskada II etap

  • Nowa Siewna etap 1

  • Apartamenty Kaskada III etap

  • Nowa Siewna etap 2 i 4

  • Powierzchnie Biurowe Bocianie Gniazdo

  • Park Wodny w Krakowie

  • Hotel Swing